ENGLISH VERSION

Tello - Tell Your Story! Game description

Tello - Tell Your Story is a mobile game where you spontaneously tell stories based on randomly selected images. The made-up story is recorded during the game. Thus, you can edit it afterwards and even add a musical background. The final result is an original film that you can share with the world or save in your mobile phone as a kind reminder.

Features

Tello is a game that both entertains and stimulates creativity. The challenge here is posed by the limited time-bar (33 seconds) and the fact that you never know what image will come next. The more thematic packages you use the more interesting and surprising you stories become. A great challenge will be to create stories in a foreign language, rapping or singing the story out. All this depends on the invention of the players. We are also working on a version of the game suitable to blind persons.

About creators

The game was developed by two friends from Gdańsk. They have known each other for over 10 years. They went to the same class at the High School No. 20. Afterwards, Kuba and Czarek completed Intermedia at the Gdańsk Academy of Fine Arts.

Inspiration

One can say that the idea was brought up already in kindergarten. Kuba, along with his pal Tomek, invented a game where you tell stories based on randomly selected hand-made images. The games raised an abundance of emotions and were never boring. Plethora of funny stories were created, albeit none of them was ever recorded. Such a pity. After several years we decided to change this and develop an electronic version of our game. This is how we came up with mobile version of Tello - Tell Your Story.

Feedback

Several months ago we attended PixelHeaven 2017 – an independent games fair event in Warsaw - where we received a lot of positive feedback that motivated us to take up further actions. We received support from the youngest ones as well. Kids fell in love with Tello and thus gave us a lot of images as souvenirs.

That is why we decided to develop a special version of the game – Tello Kids. All animation will be developed based on children’s drawings selected by means of competition.

 

Additional versions of the game :

Tello Kids (0-12 years)

Some games that children play develop skills that will come in handy during their adult life. One of the most important aspects is to develop imagination for it helps us cope in each and every situation as well as create remarkable things. Thanks to Tello Kids, we can stimulate creativity and spontaneity of children and furthermore - integrate whole families and lots of friends.

Children are thrilled the most when they can listen to and view their works. They aim at telling better stories each time they play and try using more difficult words as well as form more complex sentences. This is how a literary genius might be born in front of parents’ eyes.

Tello Education

If our project succeeds, we will aim at transferring it into schools. This version will be prepared for teachers so as to allow them to use it during classes. Most of all, we will focus on developing a model for learning foreign languages. We will introduce various mini-games from which the teacher will be able to select the right one. For example – naming images for beginners and telling entire stories in a foreign language for children with more advanced command.

Objectives of the authors

We wish to finish our mobile game Tello - Tell Your Story. We have been working on it for over a year now. So far, we have completed a test version suitable for ios. We also aim at developing a version for Android and Apple TV. We also aim at developing special versions dedicated to children (Tello Kids), teachers (Tello Education) and blind persons. However, in order to complete our project we require not only time but also resources to employ new specialists, conduct educational researches and develop the application even further. We need your support to succeed!  

Links:

Facebook : www.facebook.com/playTello/

Twitter : www.twitter.com/PlayTello

Instagram : www.instagram.com/playtello

website : www.playtello.com

Game promo : https://www.youtube.com/watch?v=Lozxb2zEER8

POLISH VERSION

Opis gry Tello - Tell Your Story.

Tello - Tell Your Story to mobilna gra, polegająca na opowiadaniu spontanicznych historii do losowo wybranych obrazków. Opowieść, którą wymyślamy jest nagrywana, a następnie możemy ją edytować i dodać podkład muzyczny. Efektem finalnym jest nasz oryginalny filmik, którym możemy podzielić się ze światem lub zapisać  w swoim telefonie na pamiątkę.

Cechy gry

Tello to gra, która nie tylko bawi, ale i pobudza kreatywność. Trudność polega na tym, że mamy ograniczony czas (33 sekundy) i nigdy nie wiemy, jaki obrazek będzie następny. Im więcej tematycznych pakietów wykorzystujemy, tym nasze historie są ciekawsze i bardziej zaskakujące. Wyzwaniem z pewnością będzie tworzenie opowieści w języku obcym, zarapowanie czy też jej zaśpiewanie. Wszystko zależy od inwencji grających. Uczestnikami mogą być wszyscy, niezależnie od wieku. Pracujemy także nad nad wersją dla niewidomych.  

Słówko o autorach.

Współtwórcami pomysłu jest dwójka przyjaciół z Gdańska. Znają się równe 10 lat. Chodzili do tej samej klasy w XX Liceum Ogólnokształcącym. Potem Kuba i Czarek ukończyli Intermedia na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Inspiracja

Można powiedzieć, że pomysł zrodził się już w przedszkolu. Kuba razem ze swoim przyjacielem Tomkiem wymyślili zabawę, która polegała na opowiadaniu historii na podstawie własnoręcznie wykonanych i przypadkowo wybranych obrazków. Gra budziła wiele emocji i nigdy się nie nudziła. Powstało wiele śmiesznych opowiadań, lecz niestety żadne z nich nie zostało zapisane, a szkoda. Po latach postanowiliśmy to zmienić i zrobić elektroniczną wersję tej rozgrywki. Tak oto wpadliśmy na pomysł stworzenia mobilnej wersji gry Tello - Tell Your Story.

Feedback

Kilka miesięcy temu byliśmy na targach niezależnych gier w Warszawie - PixelHeaven 2017. Tam dostaliśmy pozytywny feedback, który zmotywował nas do dalszych działań. Wsparcie dostaliśmy także od najmłodszych. Dzieciaki zakochały się w Tello, a na pamiątkę dostaliśmy od nich wiele fajnych obrazków. Postanowiliśmy stworzyć

dla nich specjalną wersję Tello Kids. Wszystkie animacje będą w niej tworzone na podstawie autorskich dziecięcych rysunków, wyłonionych w drodze konkursu.

Dodatkowe wersje gry :

Tello Kids (0-12lat)

Niektóre dziecięce zabawy rozwijają umiejętności potrzebne w życiu dorosłym. Jedną z ważniejszych jest rozwijanie wyobraźni. To dzięki niej radzimy sobie w każdej sytuacji i tworzymy niesamowite rzeczy. Dzięki Tello Kids możemy pobudzić kreatywność i spontaniczność dziecka, jednocześnie integrując całą rodzinę i przyjaciół.

Dziecko najbardziej się cieszy, kiedy odsłuchuje i ogląda swoje dzieło. Za każdym razem chce opowiadać lepsze historie. Próbuje używać trudniejszych słów a zdania są coraz bardziej rozbudowane. Tak oto na oczach rodziców może narodzić się literacki geniusz.

Tello Education

Jeśli nasz projekt się powiedzie, chcemy także przenieść go do szkół. Ta wersja będzie przygotowana dla nauczycieli tak, aby z łatwością mogli z niej korzystać podczas zajęć.  Przede wszystkim skupimy się na trybie do nauki języka obcego. Wprowadzimy różne mini-gry, z których uczący będzie mógł wybrać tę odpowiednią. Przykładowo - dla początkująch samo nazywanie obrazków, dla zaawansowanych - opowiadanie historii w innym języku.

Cele twórców

Pragniemy dokończyć mobilną grę Tello - Tell Your Story. Pracujemy nad nią już ponad rok. Jak dotąd wykonaliśmy wersję testową na ios. Chcemy wydać także grę na Androida oraz Apple TV. Zamierzamy również stworzyć wersję specjalną dla dzieci (Tello Kids), pedagogów (Tello Education) i osób niewidomych. Jednak do ukończenia naszego projektu potrzebny jest nie tylko czas, ale także i środki na zatrudnienie dodatkowych osób, badania edukacyjne oraz rozwój aplikacji. Aby się to udało, potrzebujemy Waszego wsparcia!

Nasze poczynania można śledzić na portalach społecznościowych :

Facebook : www.facebook.com/playTello/

Twitter : www.twitter.com/PlayTello

Instagram : www.instagram.com/playtello

Nasza strona : www.playtello.com

Animacja promocyjna gry : https://www.youtube.com/watch?v=Lozxb2zEER8

Get In Touch

If you have any questions: